Onroerenderfgoeddepot - Opname van een archeologisch archief

1. Permanente opname van een archeologisch ensemble

Een vlotte deponering start met het tijdig contacteren van het Onroerenderfgoeddepot. De verschillende stappen van het deponeringsproces en hun plaats binnen het archeologietraject worden bepaald door het type archeologisch vooronderzoek of opgraving. Voor elk type onderzoek stelde de Vlaamse Overheid een stroomschema op dat je hier vindt.

Het Vlaams depotnetwerk helpt eigenaars op weg bij het vinden van een geschikt erkend onroerenderfgoeddepot waar zowel de vondsten als het archief bewaard, beheerd en ontsloten worden. Alle info is nu verzameld in een handige en duidelijke folder voor eigenaars van een archeologisch ensemble die je hier kan downloaden.

Het Onroerenderfgoeddepot van Agilas vzw wil een permanente bewaarplaats zijn voor zoveel mogelijk archeologische ensembles die afkomstig zijn van archeologisch onderzoek in de gemeenten Asse, Opwijk, Merchtem en Affligem. Eigenaars van archeologische ensembles die aan de voorwaarden voldoen, kunnen daarom bij Agilas terecht voor de deponering van vondsten en de bijhorende archieven. Een contract regelt de overdracht in detail.

De voorwaarden en de procedure om een archeologisch ensemble aan Agilas over te dragen, vind je hier.

Heb je concrete vragen of een archeologisch ensemble uit de regio Asse, Opwijk, Merchtem en Affligem waarvoor je nog en definitieve bewaarplaats zoekt? Neem dan eerst contact op met het archeologisch depot van Agilas via Kristine Magerman.

 

 
Voorgrond: ijzeren deel van een Romeinse spade zoals verpakt in het depot
Achtergrond: getekend opgravingsplan (veldtekening)
 
 
2. Tijdelijke opname van een archeologisch ensemble of onroerende erfgoedelementen
 
Je kan bij het Onroerenderfgoeddepot van Agilas ook terecht voor de tijdelijke opname van een archeologisch ensemble in geval van een calamiteit of van onroerende erfgoedelementen (bouwfragmenten of interieurelementen die deel uitmaken van waardevol onroerend erfgoed) in het geval van een restauratie. 
 
De voorwaarden en de procedure voor een tijdelijke opname, vind je hier.
 
Depotruimte 3: stabiele materialen
 

De persoonsgegevens die u toevertrouwt aan Agilas door een ensemble in het depot te deponeren vallen onder de GDPR of de Algemene Verordening Gegevensbescherming, een Europese Verordening die de privacy in de Europese lidstaten regelt. Bij het afsluiten van uw overeenkomst krijgt u van ons een document waarin we u verder informeren over de specifieke manier waarop we uw persoonlijke gegevens beheren, verwerken en beveiligen en waarin u kan kiezen welke persoonsdata van u door ons bewaard worden in het kader van de deponering van een ensemble. Onze algemene privacyverklaring kan u terugvinden op deze pagina van onze website.