Onroerenderfgoeddepot - Voorstelling

In het voorjaar van 2016 nam Agilas haar nieuw Onroerenderfgoeddepot in gebruik. Het depot maakt integraal deel uit van Agilas vzw en vormt de cel Collectiebeheer. Het depot wil zo veel mogelijk archeologische ensembles uit Asse, Opwijk, Merchtem en Affligem op een duurzame en kwalitatieve manier ontvangen, beheren, bewaren voor toekomstige generaties, bestuderen en ontsluiten voor zowel de wetenschappelijke wereld als het brede publiek.

 
Onroerend Erfqgoeddepot Agilas Asse
Depotgebouw
 
De meerderheid van de bewaarde ensembles zijn afkomstig van het archeologisch onderzoek dat Agilas vroeger (jaren ’70 en ’80) en het laatste decennium (2005-heden) in eigen beheer en in samenwerking met de KU Leuven uitvoerde. Daarnaast bestaat een deel van de collectie ook uit vondsten die door archeologische bedrijven, al dan niet in samenwerking met Agilas, opgegraven werden.
 
Het depot beschikt met een totale oppervlakte van ruim 200 m² over de volgende ruimtes:

  • een interne laad- en losruimte/berging,
  • een transitruimte die rechtstreeks met de laad- en losruimte in verbinding staat,
  • een werkruimteruimte (wassen, verwerken verpakken en registreren van archeologisch materiaal), 
  • een raadpleegruimte, 
  • drie ruimtes voor de opslag van archeologische ensembles: één ruimte voor metalen objecten en kwetsbare voorwerpen en twee ruimtes voor het materiaal in stabiele toestand,
  • een koelruimte voor de bewaring van stalen en organische materialen, 
  • een bureauruimte, 
  • een ruimte voor de bewaring van het analoge en digitale opgravingsarchief, 
  • twee technische ruimtes, 
  • een sanitaire ruimte en een personeelskeuken/vergaderzaal. 

 

Depotruimtes 1 & 3, stabiele materialen