Onroerenderfgoeddepot - Raadpleging en ontlening van de collectie

1. In het kader van onderzoek

De bewaarde archeologische collecties staan in de eerste plaats ter beschikking van wetenschappers en onderzoekers. Hoewel er voorkeur gegeven wordt aan de studie van het materiaal ter plaatse, is Agilas ook bereid om stukken uit de collectie in bruikleen te geven en dit in het kader van gespecialiseerd onderzoek of specifieke studies. 
Agilas helpt studenten ook graag op weg in hun zoektocht naar een geschikt onderwerp voor een bachelor- of masterpaper.
 
Het Onroerenderfgoeddepot van Agilas is elke woensdag tussen 8.30u en 17u (behalve op feestdagen) maar steeds na afspraak door externen raadpleegbaar in het kader van een studie of een onderzoek. Op andere dagen kan het depot enkel na afspraak geraadpleegd worden.
 
- Het reglement en de procedure om objecten ter plaatse te bestuderen, vind je hier
- Het reglement en de procedure om objecten uit te lenen in het kader van een niet-destructief onderzoek, vind je hier, voor een destructief onderzoek kan je hier terecht.
 
Puzzelen van scherven aardewerk
 
2. In het kader van tentoonstellingen
 
Agilas vzw vindt dat publiekswerking van primordiaal belang is om een breder draagvlak te creëren rond erfgoedzorg in het algemeen en archeologie in het bijzonder. Het is daarom belangrijk dat de kennis over dit erfgoed onder de vorm van artefacten, ecofacten, onderzoeksdocumentatie,… gedeeld wordt met het publiek via museumwerking, tentoonstellingen, evenementen en bij andere activiteiten of gelegenheden. In dit kader is Agilas bereid om stukken uit de collectie in bruikleen te geven.
 
Het reglement en de procedure om objecten uit te lenen in het kader van een publieksactiviteit, vind je hier
 
Misbaksel van een amfoor uit Romeins Asse
 

De persoonsgegevens die u toevertrouwt aan Agilas door de collectie in het depot te raadplegen of te ontlenen vallen onder de GDPR of de Algemene Verordening Gegevensbescherming, een Europese Verordening die de privacy in de Europese lidstaten regelt. Bij het afsluiten van uw overeenkomst krijgt u van ons een document waarin we u verder informeren over de specifieke manier waarop we uw persoonlijke gegevens beheren, verwerken en beveiligen en waarin u kan kiezen welke persoonsdata van u door ons bewaard worden in het kader van een raadpleging of ontlening van een deel van de collectie. Onze algemene privacyverklaring kan u terugvinden op deze pagina van onze website.