Lopende Projecten

 

Agilas heeft momenteel een groot aantal lopende projecten. Het gaat daarbij om verwerkingen en rapportages, wetenschappelijke studies & begeleidingen, uitbouw van een erfgoeddepot en publiekswerking. Op dit ogenblik zijn er geen lopende archeologische vooronderzoeken of opgravingen. Hieronder een overzicht van de belangrijkste projecten waarmee we bezig zijn.

 

Nieuws

Onroerenderfgoeddepot Agilas erkend door de Vlaamse Overheid

Vorig jaar werden door de Vlaamse Overheid reeds negen depots erkend. Dit jaar mochten nog eens drie depots een erkenning ontvangen van Vlaams minister Geert Bourgeois. Het depot van Agilas in Asse is er één van. Dit betekent dat we aan alle nodige criteria voldoen om in Vlaanderen onze rol op te nemen inzake het behoud en het beheer van archeologische collecties afkomstig uit de regio Asse, Opwijk, Affligem en Merchtem.

Achtergrondbeeld: Romeins hoofd van een cavalerist in pijpaarde (© Fotoclub Asse)