Lopende Projecten

 

Agilas heeft momenteel een groot aantal lopende projecten. Het gaat daarbij om verwerkingen en rapportages, wetenschappelijke studies & begeleidingen, uitbouw van een erfgoeddepot en publiekswerking. Op dit ogenblik zijn er geen lopende archeologische vooronderzoeken of opgravingen. Hieronder een overzicht van de belangrijkste projecten waarmee we bezig zijn.

 

Nieuws

Archeologisch depot van Agilas krijgt subsidies van de Vlaamse Overheid

Asse, Affligem, Merchtem en Opwijk – Vanaf het voorjaar van 2016 startte Agilas haar nieuw onroerenderfgoeddepot aan de Kalkoven 72 in Asse op met de bedoeling om vanaf 1 januari 2017 volledig operationeel te zijn. Het depot maakt integraal deel uit van Agilas vzw en vormt de cel Collectiebeheer. Na de erkenning van het depot door de Vlaamse Overheid in juli 2016, worden nu ook subsidies toegekend.

Achtergrondbeeld: Romeins hoofd van een cavalerist in pijpaarde (© Fotoclub Asse)